imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage
gerb
65 років рідній школі
МИКОЛАЇВСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА
І-ІІІ СТУПЕНІВ ШКОЛА № 22
З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ З 1 КЛАСУ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Ukrainian Belarusian Bulgarian Czech Dutch English French German Italian Polish Russian Slovak Slovenian Spanish Turkish
flag

Гімн школи №22

Слова Первової М. М.

Музика Жадік С. М.

 

May school 22 be our glory,

Clear concience, desire and sense.

The school has 50 years of chronicle

And these are your marvelous days.

My school, my delight and my fire,

You spread fame and pride in the world

You are famous for brilliant students,

For skilful and talented work.

Приспів

God bless you, school

God bless you, school

Please, live in peace forever.

And we shall always recollect

The greatest lessons given there.

/**/
Меню сайту
Енциклопедія безпеки
Медіатор
Дорожній рух
Булінг і насилля
Небезпека у побуті і навколишньому середовищі
Запобігти Врятувати Допомогти
Правова допомога
Заводський РВ ММУ України в Миколаївській області
Охорона праці
Нормативна база
Предметні кафедри
кафедра іноземних мов
портфоліо кафедри іноземних мов
новини кафедри
лінгвістична надія школи
творчість наших учнів
нормативні документи
кафедра суспільних дисциплін
портфоліо кафедри
з досвіду роботи вчителів
інформація для учнів
міжпредметні зв'язи
правова сторінка
кафедра природничо-математичних дисциплін
портфоліо кафедри
нормативні документи
корисні посилання
творчість наших учнів
корисні поради
кафедра початкової освіти
портфоліо кафедри
корисні посилання
портфоліо вчителів
нормативні документи
дитячі та професійні конкурси
оголошення
новини кафедри
кафедра української філології
портфоліо кафедри
новини кафедри
шкільна вітальня
оголошення
Олімпіади, творчі конкурси
нормативні документи
на допомогу вчителю
щоденник кафедри
готуємось до ЗНО
я знаю силу слова
кафедра фізичної культури та технологій
портфоліо кафедри
корисні посилання
нормативні документи
на допомогу вчителю
кафедральний вісник
Шкільний ютуб канал
Сайти вчителів
Конкурси
Вільне опитування

Інструкція з ведення електронного журналу

 

Додаток 2

до наказу від 30.08.2021 № 278

 

ІНСТРУКЦІЯ

з ведення електронного класного журналу

 

Загальні вимоги

 

Записи у класних журналах ведуться тільки українською мовою. З іноземної мови частково допускається поєднання записів українською та іноземною мовами.

Класний журнал є документом фінансової звітності, записи про проведені уроки повинні бути зроблені своєчасно відповідно до календарно-тематичного планування.

Персональна відповідальність за ведення розділів журналу «Облік відвідування навчальних занять», «Зведений облік навчальних досягнень учнів», «Облік проведення навчальних екскурсій та навчальної практики», «Облік проведення вступного інструктажу», «Облік проведення бесід, інструктажів, заходів з безпеки життєдіяльності», «Табель навчальних досягнень» та формування версії для друку електронного класного журналу і його друк покладається на класних керівників.

Персональна відповідальність за правиль­ність і своєчасність записів уроків, облік навчальних досягнень школярів з предметів покладається на вчителів-предметників.

Персональна відповідальність за правиль­ність назв предметів відповідно до навчального плану, здійснення контролю за правильністю ведення та забезпечення зберігання його по­кладається на адміністрацію закладу.

Список учнів на початок навчального року (прізвище та ім'я повністю) формується з бази даних Курс Школа. Класний керівник в термін 21.08-28.08. поточного року зобов’язаний перевірити правильність даних про учнів свого класу внесених до бази у адміністратора Курс Школа.

Якщо учень зарахований/відрахований у клас упродовж на­вчального року, то класний керівник зобов’язаний, протягом одного робочого дня, повідомити про це адміністратора бази Курс Школа і надати всі дані для внесення адміністратором змін в базі Курс Школа.

Відсутні учня на уроці відмічається учителями-предметниками за допомогою позначок «Н»; якщо учень хворіє за допомогою позначки «ХВ»

Класний керівник щодня перевіряє кількість уроків, пропущених учнями у звіті "Облік відвідування", цей показник чітко відповідає обліку відвідування на предметних сторінках класного журналу. За необхідністю класний керівник вносить зміни на предметних сторінках у питаннях причин відвідування учнями уроків: змінює «н» на «хв», «п/п» і навпаки.

Відсутність учнів, для яких організоване індивідуальне навчання (педагогічний патронаж, екстернат, домашнє навчання), у класному журналі не фіксується.

Якщо учень відсутній в закладі протягом 10 днів без поважної причини, класний керівник зобов’язаний повідомити про це куратора паралелі та адміністрацію закладу. Пропущеним вважається день, коли учень не був на всіх уроках згідно розкладу навчальних занять.

 

Оцінювання різних видів діяльності

Оцінка за контрольну, самостійну, лабораторну, практичну роботу, орієнтовний навчальний норматив тощо, які проводилися на уроці і підлягають обов’язковому оцінюванню, виставляється під датою її прове­дення, не пізніше 10-денного терміну з дня її виконання. При цьому ніяких додаткових записів про вид роботи над датами проведення уроків чи внизу сторінки не робиться.

Колонки обов’язкової мовленнєвої діяльності з філологічних дисциплін Діалог, Усний твір, Усний переказ, Читання вголос відводяться окремо без зазначення дати, оцінювання цих видів діяльності здійснюється протягом семестру, врахування цих балів при виставленні тематичної, семестрової, річної оцінки залежить від критеріїв оцінювання з окремого навчального предмета. Ці бали можуть бути враховані при виставленні тематичної оцінки (наприклад, з української мови) або враховуються разом з тематичними оцінками при виставленні семестрової оцінки (наприклад, англійська мова контроль аудіювання, контроль читання,  контроль письма і контроль мовлення).

Запис про результати перевірки вивчення учнями творів напам'ять проводиться у колонці без дати під написом Напам'ять, що відводиться після дати уроку, на якому цей твір було задано вивчити.

Бали за ведення зошитів у 5-11 класах (з предметів, що передбачають перевірку зошитів) виставляються наприкінці кожного місяця після дати проведен­ня останнього уроку в ньому, оцінка за ведення зошита може враховуватись як поточна при виставленні тематичної (наприклад, з української мови).

Тематичний бал виставляється після опрацювання програмової теми. При вистав­ленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної діяльності (поточні оцінки, оцінки за окремі види робіт (практичні, лабораторні, контрольні тощо), що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми).

Об’єктивною вважається тематична оцінка, яка складається якнайменше з трьох поточних оцінок за різні види діяльності, вона є наближеною до середнього арифметичного поточних оцінок, при її виставленні перевага надається контрольним видам діяльності. Кількість уроків за темою визначається програмою. Доцільно проводити тематичне оцінювання через 8-12 уроків, якщо програмою з окремого навчального предмету НЕ передбачається проведення тематичного оцінювання після вивчення кожної окремої теми.

При цьому прове­дення окремого уроку тематичного оцінювання не передбачається. Тематична оцінка не підлягає коригуванню.

В таблиці наведено мінімальну кількість тематичних оцінок відповідно до кількості навчальних годин за рік. Необхідність збільшення кількості тематичних визначається вчителем.

Кількість годин за рік

35

52/53

70

140

210

Мінімальна кількість тематичних оцінок

4

4

6

8

14

Учням, які були відсутні на уроках протягом вивчення теми, не виконали вимоги навчальної програми, у колонку з надписом Тематична виставляється н/а.

Семестровий бал виставляється на осно­ві тематичних оцінок та з окремих предметів (англійська мова) на основі тематичних та всіх обов'язкових видів оцінювання. При виставленні семестрового балу слід враховувати індивідуальні особливості учнів,   динаміку зростання рівня на­вчальних досягнень учнів, складність програмових тем.

Семестрова оцінка підлягає коригуванню. Після виставлення семестрової оцінки обов'язково відводиться колонка з написом Скоригована.

Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових балів. До виставлення річної оцінки слід підходити, враховуючи індивідуальні особливості учнів,   динаміку зростання рівня на­вчальних досягнень учнів, складність програмових тем, їхній розподіл за семестрами. Річна оцінка коригується. Для учнів, які навчаються індивідуально, на предметні сторінки переносяться лише семестрові та річні бали.

Учням, які за станом здоров'я зараховані до спеціальної групи з фізичної культури, при ви­ставленні тематичних, семестрових та річних оцінок робиться запис зараховано (зар).

Учням, які за станом здоров'я звільнені від занять із фізичної культури, трудового навчання, навчального предмета «Захист України», при виставленні тематичних, семестрових та річних балів робиться запис звільнений (зв).

Учням, які за станом здоров'я звільнені від державної підсумкової атестації, при виставленні ДПА робиться запис звільнений (зв).

 

Запис уроків

У змісті уроку відповідно до календарного планування записується його тема. Якщо вона дуже велика, то можна робити окремі скорочення слів, які дають змогу повністю зрозуміти зміст теми. При цьому не допускається заміна слів назви окремих величин їхніми позначеннями у науці (приміром, фокусна відстань — £). Наприклад, Лабораторна робота № І «Визначення фокусної відстані та оптичної сили збиральної лінзи».

Теми уроків повторення, узагальнення та систематизації матеріалу записуються так: Повторення, узагальнення та систематизація матеріалу з теми (зміст обов'язково зазначається);уроків контролю знань — Контрольна робота, Тестові завдання, Усне опитування тощо з теми (зміст обов'язково зазначається); під час проведення контрольних робіт за текстом адміністрації чи інших управлінських перевірок у колонці Зміст уроку журналу робиться запис: наприклад, Контрольна робота за текстом адміністрації.

Запис інтенсифікованих уроків проводиться наступним чином:

1.Натиснути кнопку «Додати стовпчик».

2.У вікні, яке з’являється «Додати стовпчик»:

- обираємо тип уроку «Ущільнення»

- дату ущільнення

- № та час уроку після якого повинна з’явитись колонка «Ущ».

(УВАГА! В колонку «Ущільнення» оцінки, «н» та інші помітки не ставляться).

3.В розділі «Теми уроків та домашні завдання»:

- НЕ ставимо номер уроку

- Записуємо великими літерами ІНТЕНСИФІКАЦІЯ: , а далі записуємо тему інтенсифікованого уроку.

 

(УВАГА! ІНТЕНСИФІКАЦІЇ не підлягають уроки обов’язкового контролю та уроки з обов’язковими практичними (для кожного навчального предмету свій обов’язковий мінімум).

Завдання додому записується в основному відповідно до запланованого поурочним планом. Його запис має чітко вказувати на зміст (параграф, пункт параграфу, конспект, сторінку тощо) та спосіб виконання (прочитати, вивчити напам'ять (правило, вірш тощо), скласти план, розв'язати, написати вправу, підготувати розповідь, дати відповіді на запитання, дібрати прислів'я, підготувати реферат, повторити, провести дослід, виготовити прилад, провести спостереження, зробити висновки тощо). На­приклад: С. 10—12 — прочитати і переказати; С. 2729 — вивчити вірш напам'ять, дібрати прислів'я; С. 57, впр. 117, с. 55 — повторити правило.

Практичні завдання (розв'язання задач, прикладів, виконання вправ тощо) бажано здійснювати диференційовано.

З предметів музичне мистецтво, образотворче мистецтво, трудове навчання домашні завдання учням не задаються і в журналі не записуються.

 

Екскурсії

1. Записи з обліку проведення навчальних екскурсій і навчальної практики проводяться на основі графіка, затвердженого директором школи, у терміни, визначені структурою навчального року.

2. Проведені протягом року екскурсії, не передбачені навчальними програмами з певних предметів, обліковуються в журналі на сторінці "Облік проведення навчальних екскурсій та практики" з фіксацією дати, теми екскурсії, кількості годин, предмета, прізвища та ініціалів учителя (вчителів). Діяльність учнів під час цих екскурсій не оцінюється.

3. Доцільність проведення навчальних екскурсій та практики визначається рішенням педагогічної ради на початку навчального року, про що робиться відповідний запис у протокол засідання педагогічної ради або наказом по закладу про структуру навчального року.

 

Облік проведення бесід, інструктажів, заходів із безпеки життєдіяльності

1. Вступний інструктаж для учнів 5—11-х класів записується один раз на початку навчального року.

2. Дата проведення інструктажу ставиться відповідно до дати його проведення з кожним учнем. Не може стояти дата проведення інструктажу в день відсутності учня в школі. Якщо учень прибув у навчальний заклад посеред року, то він записується в кінці списку та в журналі робляться відповідні відмітки щодо проведення з ним вступного інструктажу.

3. Фіксуються бесіди із таких правил: дорожнього руху, протипожежної безпеки, поводження під час стихійних лих, поведінки па льоду, по­ведінки на воді, поведінки під час ожеледиці, у надзвичайних ситуаціях, щодо безпеки в побуті, небезпеки отруєнь (грибами, ягодами, алкоголем, нікотином, неякісними продуктами, генно-модифікованими організмами тощо), профілактики захворювань тощо.

 

 

Інструктажі з охорони праці

Інструктажі з охорони праці з учнями проводять вчителі предметів підвищеної небезпеки (фізика, хімія, фізична культура, трудове навчання, інформатика).

Первинний інструктаж з охорони праці проводиться на першому уроці, після кожних канікул за трьома інструкціями:

-  загальні правила безпеки в кабінеті;

-  пожежна безпека;

-  надання першої долікарської допомоги.

Реєстрація проводиться в журналі встановленого зразка.

Тематичний (первинний) інструктаж з охорони праці проводиться перед виконанням кожної практичної, лабораторної роботи тощо) пов'язаного з використанням різних механізмів, інструментів, матеріалів, спортивного обладнання. Реєстрація проводиться в журналі обліку навчальних занять, на сторінці предмета в розділі «Тема уроку».

Відповідно до листа МОНУ від 01.02.2012 № 1/9-72 в кабінетах природничо-математичного напряму здійснюються такі інструктажі:

Назва інструктажу

Час проведення

Запис про проведення

Первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності в кабінеті

Перший урок навчального року

В журналі реєстрації інструктажів із безпеки життєдіяльності (журнал зберігається в кабінеті)

Інструктаж з безпеки життєдіяльності

Перед початком кожної лабораторної та практичної роботи

У класному журналі на сторінці предмета в графі «Зміст уроку».

Форма запису: «Інструктаж з БЖД»

Позаплановий інструктаж з безпеки життєдіяльності

У разі порушення учнями вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що може призвести чи призвело до травм, аварій, пожеж тощо

У журналі реєстрації інструктажів із безпеки життєдіяльності

Цільовий інструктаж з безпеки життєдіяльності

У разі організації позанавчальних заходів (олімпіади, екскурсії)

У журналі реєстрації інструктажів із безпеки життєдіяльності

 

 

Корисні посилання

  Компания Дикий Сад

Дякуємо
колективу фірми "Дикий Сад" та особисто
Ігорю Францовичу Голубарю

за надані технічні можливості та доступ до мережі Інтернет.

Успіхів Вам та процвітання!


 sait upravlinna

Управління освіти Миколаївської міської ради


min osvity_new

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України


DIYA

ДІЯ. Цифрова освіта

Vse ukr_onlain

Всеукраїнська школа онлайнСтатистика
mod_jvcountermod_jvcountermod_jvcountermod_jvcountermod_jvcountermod_jvcountermod_jvcountermod_jvcounter
37
244
596
5337
2904183
54.80.252.84
3
0
3
Громадська приймальня

Шановні користувачі сайту,

свої звернення, скарги та пропозиції можна надсилати за адресою

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Просимо залишати свої координати для зворотного зв'язку