Положення шкільного конкурсу «Кращий випускник»

Категорія: Положення Статути Правила
Опубліковано: Понеділок, 26 березня 2012, 01:22
Автор: Адміністрато�
Перегляди: 5057

 Положення шкільного конкурсу

«Кращий випускник школи ІІІ ступеня з предметів навчального плану»

 1.Обґрунтування необхідності проведення конкурсу

Конкурс проходить в рамках загальношкільних проектів «Азимут-22», «Лідер-22» та «Лінгвіст-22».

Визначення кращого випускника дозволяє окреслювати цільові, змістові, технологічні компоненти оновлення навчально-виховного процесу.

Визначення кращого випускника з предмету – це один з найважливіших результатів освітньої діяльності педагогічного діалогу: вчитель – предметник – учень, визнання власних досягнень та вкладу в розвиток інтелектуального потенціалу школи.

2.Загальні положення

2.1. Конкурс на визнання кращого випускника з предмету проводиться з метою виявлення кращого знавця певного предмету в рамках шкільної програми, здатного та готового до особистісної життєтворчості, досягнення власного успіху.

2.2. Завданнями конкурсу є:

-  активізація творчого потенціалу учнів – випускників школи;

-  стимулювання якісної підготовки випускників;

- накопичення та поширення педагогічного досвіду щодо формування інтелектуально-розвиненої, готової до активної самореалізації особистості;

- створення «Золотої книги пошани» з прізвищами та іменами кращих випускників школи з навчальних предметів.

2.3. Благодійним організатором конкурсу виступає МОБФ «Ерудит-22».

2.4. Для участі в конкурсі запрошуються випускники школи ІІІ ступеня певного навчального року та вчителі, які викладають у цих випускних класах.

 3.Організація та проведення конкурсу

3.1 Конкурс проводиться у ІІ етапи:

І етап – травень навчального року – визнання вчителями - предметниками трьох кращих випускників з предмету та подання претендентів для обговорення на засіданнях предметних кафедр, методичного об’єднання вчителів фізкультури. Кафедри приймають рішення шляхом голосування, визначаючи одного претендента. В разі рівної кількості голосів голос вчителя - предметника є вирішальним. Завідуючий кафедри клопоче перед педрадою про затвердження кандидатури.

ІІ етап – червень – на засіданні педагогічної ради школи загальним голосуванням педагогічного колективу по кандидатурах визначаються кращі випускники з кожного предмету, після їх презентації вчителями - предметниками.

3.2. При проведенні І етапу конкурсу вчителі - предметники керуються такими критеріями:

-         динаміка розвитку якості знань учня з предмету;

-         творчий підхід учня до опанування навчальним матеріалом;

-         ініціативність;

-         активна участь у проведенні предметних олімпіад та конкурсів;

3.3.Рівень навчальних досягнень повинен бути не нижче високого рівня.

   3.4.Кращі випускники визначаються з предметів інваріантної складової та циклу профільних предметів робочого навчального плану.

3.5.Список переможців конкурсу затверджуються наказом по школі. Підсумки конкурсу оголошуються під час проведення урочистої частини випускного вечора. Кращі випускники з предметів нагороджуються іменними дипломами І ступеня.

3.6.Спірні питання та апеляції вирішуються на Раді школи. Для цього відбувається звернення до голови Ради школи. В тижневий термін Рада школи розглядає дане питання і приймає рішення. Рішення Ради школи є остаточним.