Положення про стимулювання

Категорія: Положення Статути Правила
Опубліковано: Понеділок, 26 березня 2012, 01:29
Автор: Адміністрато�
Перегляди: 11050

 ПОЛОЖЕННЯ

ПРО СТИМУЛЮВАННЯ ТА ЗАОХОЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

 

Миколаївська спеціалізована І-ІІІ ст. школа № 22

з поглибленим вивченням англійської мови з 1 класу

Миколаївської міської ради

Миколаївської області

 

Затверджено на засіданні ради школи –

Педради –

Учнівському комітеті –

 Для самореалізації особистості першочергову роль мають стимулювання та заохочення. Особливо вони важливі в дитячому та юнацькому віці як психолого-педагогічний засіб стимулювання пізнавальної, навчальної, громадсько корисної діяльності учнів, незамінний фактор інтенсифікації учіння. Вчасне й адекватне заохочення активізує особистість, зміцнює її віру у власні сили, дає їй нові імпульси для діяльності. Ми педагоги прагнемо аби наші учні досягли успіху в різних сферах: навчальній, науково-дослідницькій, морально-етичній, громадській. Ми прагнемо дати молодій людині „ключі” до успіху, допомогти особистості виявити та реалізувати закладені природою здібності з найбільшою користю для себе та суспільства.

Ситуація успіху може стати каталізатором подальшого розвитку особистості. Успіху у будь-якій сфері життєдіяльності дає дитині внутрішні сили для подолання труднощів. Ми намагатимемося не пропустити щонайменші успіхи учнів у різних видах діяльності. Такий особистісно орієнтований підхід до організації навчально-виховного процесу базується на основних принципах Педагогіки Успіху.

З точки зору педагогіки, стимуляція успіху – це таке спрямоване, організоване поєднання умов, за яких створ.ється можливість досягти високих результатів у діяльності як окремої особистості, так колективу в цілому.

Ситуація успіху – це така психологічна ситуація, внаслідок якої дії людини викликають почуття задоволення за свої досягнення, гордості за свою працю, самоповаги. А успіх стає результатом подібної ситуації.

Стимулюючи та заохочуючи всіх учасників навчально-виховного процесу, педагоги СЗОШ № 22 прагнуть залучити їх до активної діяльності на уроці та в позакласній роботі на основі повного використання потенціалу успіху, ресурсів довіри.

 Основні принципи стимулювання навчальної іяльності

Система стимулювання та заохочення педагогічних працівників, учні, їх батьків має такі форми: моральне, матеріальне, емоційне.

Для педагогічних працівників передбачено використання ще й посадових та професійних стимулів.

 

Стмулювання та заохочення навчальної діяльності учнів на уроці

Основні функції вчителя в стимулюванні

дій учнів для ддосягнення навчальної мети:

Головний критерій, яким користується вчитель, стимулюючи і створюючи стійкий мотив і бажання, - індивідуальний, особистісний, коли учень порівнююється із самим собою вчорашнім, з власними попередніми результатами що й дозволяє побачити індивідуальні успіхи.

При стимулюванні навчальної діяльності учнів основними педагогічними завданнями вчителя є:

Вчитель орієнтується на особитість, застосовує специфічні для кожного учня еталони, що виражається в доборі форм, методів прийомів і засобів у роботі з конкретним учнем, а саме:

За результатами навчальної діяльності учнів визначаються:

Формами заохочення також є:

1.Занесення ( за рішенням ради школи)

2.Запис подяки до щоденника учня, особової справи

3.Вручення листів-подяк батькам

4.Виставка творчих робіт учнів

5.Включення до друкованих шкільних видань кращих поетичних та прозових творів учнів, дослідницьких робіт, художніх, творчих робіт

6.Надання рекомендацій кращим випускникам школи для вступу у ВНЗ

7.призначення стипендій кращим учням школи

 Стимулювання та нагородження учнів у позаурочній діяльності

 З метою розвитку інтересів учнів, їхніх здібностей та нахилів, реалізації інтелектуальних можливостей кожного та включення всіх учнів у суспільно-громадську діяльність ми стимулююємо та заохоч4уємо позаурочну діяльність

1. Нагородженя грамотами та дипломами адміністрації школи класні колективи ( за подання учкому)

2.Нагороджують грамотами адміністрації школи та цінними подарунками учні, котрі зайняли призові місця

3.Учням вручається посвідчення „кращий лідер класу”, „За успіхи в навчальній діяльності”, „За джобросовісне ставлення до чергування по школі”

4.Визначення й нагородження стрічкою та цінним подарунком активіста року, кращого спртсмена року

5.Занесення класним керівником подяки учню в щоденник, особову справу за участь у суспільно-корисній та та громадській діяльності школи.

6.Вибір в органи загальношкільного самоврядування

7.Включення до складу групи, що представляє навчальний заклад.

8.участь у творчому звіті школи перед батьками

9.Відзначення на лінійках, загальних зборах школи, в періодичній та міській пресі, друкованій газеті школи, радіогазеті, стінівках позаурочних та позашкільних досягнень учнів.

10.Надання рекомендацій кращим учням школи, активістам, переможцям олімпіад для відпочинку в таборах „Артек” та „Молода гвардія”.

11.Надання клопотання про виділення учням, що зайняли призові місця в олімпіадах, конкурсах, учням-активістам путівок для відпочинку в літніх таборах, оздоровчих центрах.

12.Включення до сценарію фільму-бренда „Школа - мій рідний дім” виступів учнів, які проявили себе в певних сферах позаурочної діяльності.

 Стимулювання та заохочення педагогічної діяльності

 Стимулювання педагогічної праці сприяє професійному зростанню вчителя, підвищує його самооцінку та самоповагу, сприяє запобіганню розчарувань, згорання, спонукає до самовдосконалення, пошуку ефективних форм, методів та прийомів навчання учнів.

Приоцінці педагогічноїдіяльності гловним вважаємо, що педагог повинен бути особистістю, котра вміє стимулювати і створювати стійкий смотив і бажання вчитися. Застосуємо такі форми стимулювання:

Моральне:

Нагородження грамотою

Оголошення подяки

Занесення до „Книги пошани”

Занесення фотографії та прізвища вчителя до Галереї пошани

Відзначення на раді школи, педрадах, нарадах

Повідомлення в пресі та газеті школи

Встановлення звання „Людина року в школі”

Представлення до нагорродження, встановлення звання.

Матеріальне:

Преміювання працівників ( за результатами олімпіад, конкурсів, відкритих уроків, за високі досягнення в організації навчально-виховного процесу, творчий пошук, вагомий внесок у створенні іміджу школи, за перемогу в конкурсі „Вчитель року”, „” Нове ім’я”

Клопотати про виділення оздоровчих путівок

Надання додаткових днів відпочинку в канікулярний період

Нагородження цінними подарунками за кращий методичний проект

Щорічне одноразове преміювання.

Посадові стимули:

делегування повноважень

залучення до розробки найбільш важливих проблем

включення до складу атестаційної комісії

призначення в резерв адміністрації на керівні посади

призначення на посаду керівника методичного об’єднання

надання переваг при розподілі педагогічного навантаження

Професійні:

направлення на проблемні конференції, семінари, на престижні курси перепідготовки

допомога у видання методичних посібників

представлення на участь у конкурсі „Вчитель року” „Нове ім’я

додзвіл на розробку авторських програм

вивчення, узагальнення та поширення передового досвіду вчителя

рекомендації викладання на курсах довузівської підготовки, курсах підівищення при ОІППО

 

Матеріально-фінансове забезпечення стимулювання та заохочення

 

Матеріально-фінансове забезпечення даної програми здійснюється за рахунок:

коштів благодійного фонду „Ерудит - 22”

бюджетних коштів

спонсорських внесків на рахунок школи сум за дорученням

у своїй діяльності школа керується постановою Кабінету Міністрів „Порядок надання щорчної грошової винагороди пеадагогічним працівникам навчальних закладів за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків” та „Положенням про преміювання працівників СЗОШ № 22”

Очікувані результати:

підвищення результативності навчальної діяльності

розвиток обдарувань учнів, їх здібностей та інтересів

зростання цікавості до пошуково-дослідницької діяльності

створення умов для саморозвитку та самореалізації учнів

збільшення зацікавленності в навчанні

зростання професійної майстерності, творчої ініціативи та пошуку

зміцнення позитивного іміджу школи в місті

 Кращий випускник школи

Визначається з числа випускників 11-х класів рішенням педагогічної ради за поданням учкому. Звання „Кращий випускник року” присвоюється учню, який своїми винятковими успіхами у навчанні, організаторськими здібностями, перемогами у міських, обласних олімпіадах, в Малій академії наук України чи в інших творчих конкурсах сприяв збереженню та примноженнюслави школи № 22.

Кращий випускник року нагороджується сертифікатом, цінним подарунком та пам’ятною стрічкою „Кращий випускник ....... року”. Його фотографія заноситься до Галереї пошани.

Кращий клас року

Визначається педагогічною радою школи за поданням учкому за результатими навчального року. Класи-переможці визначаються окремо серед 1-4 класів; 5-8 класів та 9-11 класів.

Звання „Кращий клас року” присвоюється класу за умови, що якість знань учнів класу не знижується або постійно зростає (відсутній початкови та середній рівень), відсутні правопорушення, всі учні активні у громадському житті школи, класу ( призові місця у шкільних, районних, міських, обласних олімпіадах, спортивних змаганнях, конкурсах, оглядах; участь у роботі учнівських товариств та об’єднань)

Враховується: дієвість органів учнівського самоврядування класу (періодичність та актуальність учнівських зборів, проведення цікавих позакласних заходів, виконання учнями громадських доучень, ставлення учнів до чергування в класі та по школі), згуртованість класу, плекання гарних традицій класу, вихованість учнів.

Кращий клас року нагороджується сертифікатом, грамотою школи, знаком „Кращий клас”, цінним подарунком або екскурсійною поїздкою (за рішенням благодійного фонду)

 Кращий клас за результатами семестру

Визначається за тими ж критеріями, що й „Кращий клас року”, рішенням педради за поданням учкому за результатами І семестру (щогрудня).

 Кращий учень року

Визначається з числа учнів 5-10 класів рішенням педагогічної ради за поданням учкому. Присвоюється звання за високі досягнення у навчанні, за зразкову поведінку, за призові місця в міських та обласних олімпіадах, у МАН та активну участь у громадському житті класного колективу та школи. Нагороджується сертифікатом, пам’ятною стрічкою, його ім’я та фото заноситься до Галереї пошани.

 Положення про шкільну дошку пошани

До Дошки пошани щорічно за результатами навчального року рішенням Ради гімназіїметодоб’єднанням, за рішенням класних зборів заносяться фотографії та прізвища кращих учителів, учнів. Дошка пошани є зінним стендом (її зміст щорічно змінюється напередодні Дня учителя). Дошка пошани розміщена в .............школи.

 Положення про стенд „Надія школи”

Щорічно за результатами навчального року рішенням ради школи поданням класоводів до до стенду „Надія школи” заносяться фотографії та прізвища кращих учнів 1-4 класів. Стенд є змінним і розташовується на першому поверсі корпусу початкової школи.

 Положення про Галерею пошани школи

Галерея пошани розташовується в Головному вестибюлі школи. Розпочинається вона стендами „Гордість школи”, які щорічно поповнюються новими прізвищами випускників школи, нагороджених золотою та срібною медалями.

Щорічно (за результатами навчального року) рішенням Ради школи до Галереї пошани довічно заносяться фотографії та прізвища Кращого випускника року, учня року, активіста, спортсмена року, Людини року.

 Активіст року

Визначається з числа старшокласників рішенням педради за поданням учкому. Присвоюється звання за виняткові організаторські здібності, за проявлені активність, відповідальність, за значний внесок в організацію діяльності органів учнівського самоврядування. Нагороджується пам’ятною стрічкою „Активіст .......року”, його фотографія заноситься до Галереї пошани.

 Спортсмен року

Визначається із числа учнів 1-11 класів рішенням педради за поданням учкому школи. Присвоюється звання „Спортсмен року” за зайняті призові місця в споритивних змаганнях за честь школи районного, обласного, всеукраїнського, міжнародного рівня, за отримані звання кандидата в мастри спорту, майстра спорту та за активну участь в організації спротивної роботи школи (виконання обов’язків фізорга класу, члена спортивної ради школи). Нагороджується пам’ятною стрічкою „Спортсмен ..... року”, грамотою школи, його фотографія та прізвище заносяться до Галереї пошани школи.

Людина року школи

Визначається Радою школи з числа вчителів, батьків, меценатів, хто своєю твочою працею, підтримкою, значною допомогою зробив вагомий внесок у створення іміджу гімназії. Людина року нагороджується дипломом, її прізвище та фотографія заноситься до Галереї пошани. Подання здійснює педаггічна рада школи. Номінування відбуувається на урочистій лінійці присвяченій закінченню навчального року.