нормативно-правове забезпечення

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів із предмета «Захист Вітчизни»

Категорія: Нормативно-правове забезпечення
Опубліковано: Субота, 12 січня 2013, 15:05
Автор: Данилов Віталій
Перегляди: 3858

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів із предмета «Захист Вітчизни»

При оцінюванні навчальних досягнень учнів з предмета «Захист Вітчизни» вчитель оцінює теоретичні знання, уміння їх застосовувати на практиці; за нормативними показниками, - контрольні вправи, що їх мають виконувати учні (вправи на нормативні показники подано у навчальних програмах)

 

Рівень навчальних

досягнень

учнів

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

 


1.Початковий

1

Учень може розрізняти об’єкти вивчення і відтворювати деякі його елементи (на рівні «так-ні»)

2

Учень фрагментарно може відтворити окремі елементи навчального матеріалу; має елементарні навички виконання практичних робіт.

3

Учень декількома простими реченнями передає зміст навчального матеріалу, знаходить відповідь на питання в тексті підручника; з допомогою вчителя виконує елементарні завдання.

 

 

 

 

 


2. Середній

4

Учень знає окремі факти, що стосуються навчального матеріалу відповідно до тексту підручника або пояснення вчителя; виявляє здатність елементарно висловлювати думку; з допомогою вчителя може виконувати частину практичних завдань.

5

Учень розуміє основний навчальний матеріал, здатний дати визначення понять, але допускає помилки; з допомогою вчителя може логічно відтворювати значну його частину; його вміння і навички дають змогу виконувати практичні завдання з допомогою вчителя.

6

Учень самостійно відтворює значну частину навчального матеріалу; може дати стислу характеристику об’єктам вивчення; правильно вживає терміни; з допомогою вчителя користується джерелами інформації.

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.Достатній

7

Учень виявляє знання і розуміння переважної частини навчального матеріалу; дає визначення понять; здатний застосовувати знання на практиці (за алгоритмом), може частково контролювати власні навчальні дії; самостійно визначає порядок виконання практичних завдань.

8

Учень володіє навчальним матеріалом і використовує набуті знання і уміння у стандартних ситуаціях; може зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію за допомогою вчителя, самостійно застосовує теоретичні знання для виконання практичних завдань.

9

Учень оперує навчальним матеріалом на рівні теми, розділу, може самостійно його відтворювати; володіє необхідними теоретичними знаннями для вироблення власної думки при обговоренні проблемних ситуацій та виконання практичних завдань.

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Високий

10

Учень володіє глибокими, міцними знаннями, здатний використовувати їх у нестандартних ситуаціях; виявляє творчі здібності; знаходить джерела інформації та самостійно використовує їх при виконанні поставлених завдань.

11

Учень володіє узагальненими знаннями з предмета, вільно висловлює власні думки; без допомоги викладача знаходить джерела інформації і використовує одержані відомості відповідно до мети та завдань власної пізнавальної діяльності; раціонально виконує практичні завдання.

12

Учень має системні знання, виявляє здатність приймати рішення, вміє самостійно здобувати знання; рівень умінь і навичок дає змогу виконувати практичні завдання на бездоганному рівні.