imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage
gerb
МИКОЛАЇВСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА
І-ІІІ СТУПЕНІВ ШКОЛА № 22
З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ З 1 КЛАСУ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Ukrainian Belarusian Bulgarian Czech Dutch English French German Italian Polish Russian Slovak Slovenian Spanish Turkish
flag

Гімн школи №22

Слова Первової М. М.

Музика Жадік С. М.

 

May school 22 be our glory,

Clear concience, desire and sense.

The school has 50 years of chronicle

And these are your marvelous days.

My school, my delight and my fire,

You spread fame and pride in the world

You are famous for brilliant students,

For skilful and talented work.

Приспів

God bless you, school

God bless you, school

Please, live in peace forever.

And we shall always recollect

The greatest lessons given there.

Меню сайту
Блоги вчителів
Запрошуємо до діалогу
Охорона праці
Нормативна база
Енциклопедія безпеки
Абетка безпеки для дітей
Предметні кафедри
кафедра іноземних мов
портфоліо кафедри
новини кафедри
корисні посилання
нормативні документи кафедри
лінгвістична надія школи
творчість наших учнів
кафедра суспільних дисциплін
портфоліо кафедри
з досвіду роботи вчителів
інформація для учнів
міжпредметні зв'язки
правова сторінка
кафедра природничо-математичних дисциплін
портфоліо кафедри
нормативні документи кафедри
корисні посилання
Творчість наших учнів
Корисні поради
кафедра початкової освіти
портфоліо кафедри
портфоліо вчителів
корисні посилання
Нормативні документи кафедри
Дитячі та професійні конкурси
Оголошення
Інше
кафедра української філології
портфоліо кафедри
з досвіду роботи вчителів кафедри
я знаю силу слова
нормативні документи
на допомогу вчителю
щоденник кафедри
олІмпіади та творчі конкурси
новини кафедри
кафедра фізичної культури та технологій
портфоліо кафедри
корисні посилання
нормативно-правове забезпечення
на допомогу вчителю
спортивна фотогалерея
Олімпійський урок
"Нумо, хлопці!"
відеоматеріали
кафедральний вісник
Обдарована дитина
ШНТУ
Відкриття ШНТУ 2012
Олімпіади
Творчі конкурси
Шкільні друковані видання
Методичні вісники
Велика дитяча газета
Джерельце
Шкільна газета
Газета Старт
Шкільні проекти
Фотогалерея
Шкільний калейдоскоп
Екологічна агітбригада 2012
За честь школи
Учнівське самоврядування
Випускні вечори
Випуск 2012
Випуск 2013
Благодійність
Благодійна акція Four paws
Благодійна акція 2012
Благодійний концерт 2014
Сезонні свята
Колядування
Мартеница
Новорічна казка 2012
Осінній бал 2012
8 Березня 2013
Акції
Гурток Victoria Dance
Закладання саду Матері
Вибори Прем'єр-Міністра школи 2014
Гала-концерт 2014
День рідної мови 2014
Наш сад
1 вересня
1 вересня 2013
1 вересня 2014
ДЮП
ДЮП 2013
Чернобыль
Чернобыль 2013
Відеогалерея
Сервіс
Пошук статті
Google
Блоги вчителів
Конкурси
Вільне опитування

Положення про раду школи

 Положення про раду школи

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Рада школи є вищим виконавчим органом громадського
самоврядування в СЗОШ № 22, який виконує дорадчі функції з питань, що
стосуються організації НВП, зміцнення МТБ школи, організації дозвілля та
оздоровлення учнів, сприяння правовому та соціальному захисту учасників
НВП,

2. У своїй діяльності Рада школи керується Конституцією України,
законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Положення
по НВЗ» та іншими законами та нормативними актами, що регулюють
діяльність школи :

• Статутом СЗОШ № 22 ;

• Правилами внутрішнього трудового розпорядку;

• Положенням про раду СЗОШ № 22.

ІІ. МЕТА, ЗАВДАННЯ,

ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ СЗОШ № 22

1. Метою діяльності ради СЗОШ № 22 є сприяння створенню належних
умов для ефективної роботи школи :

• залучення всіх учасників НВП до вирішення проблем навчання та виховання;

• сприяння соціальному та правовому захисту учасників НВП.

2. Основними завданнями діяльності ради є :

• сприяння реалізації положень чинного законодавства щодо обов'язкової загальної середньої освіти;

• сприяння взаємодії педагогічного, учнівського, батьківського колективів, спрямованої на поліпшення якості НВП;

• сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню НВП та позакласної (позашкільної) роботи, дозвілля, літнього відпочинку та оздоровлення учнів;

• організаційне та методичне сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної та оздоровчої бази школи;

• заохочення навчальної праці учнів, сприяння пошуку і розвитку талановитих, обдарованих дітей;

• сприяння розвитку творчої ініціативи педагогів щодо пошуку та впровадження у встановленому порядку експериментів, організації науково-дослідної роботи;

• всебічне зміцнення зв'язків між родинами учнів та школою з метою забезпечення єдності НВП;

• сприяння соціально-правовому захисту учасників НВП.

 1. 1.Рада школи діє на засадах :

• добровільності членства;

• демократії, законності, гласності;

• пріоритету прав людини, поєднаних інтересів особи, суспільства, держави;

• організаційної самостійності в межах визначених законодавством ;

• колегіальності ухвалення рішень;

• відповідальності перед місцевою громадою, педагогами, учнями школи, батьківською громадськістю,

• співпраці з державними органами управління освіти та громадянськими організаціями.

Ш.ФУНКЦЇ РАДИ ШКОЛИ

1. Рада школи відповідно до мети і завдань діяльності:

• організовує виконання рішень загальношкільної конференції школи;

• розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти;

• організація експериментальної роботи;

• підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання і виховання;

• розглядає бюджет школи, розподіл фонду Всеобучу;

• затверджує режим роботи школи;

• бере участь в розробці програм розвитку школи, в організації та проведенні заходів, спрямованих на розвиток науково-методичної, матеріально-технічної, спортивної та оздоровчої бази школи;

• подає пропозиції органам управління;

• вносить пропозиції щодо вирішення кадрових змін, щодо морального та матеріального заохочення учасників НВП;

• порушує питання щодо належної організації гарячого харчування учнів школи;

• ініціює заходи щодо запобігання дитячої бездоглядності та безпритульності;

• сприяє вирішенню питань щодо працевлаштування випускників школи;

• у відповідному порядку сприяє вирішенню Інших питань по соціально-правовому захисту учасників НВП;

• погоджує умови оренди;

• приймає рішення про надання додаткових платних послуг.

2. Рада школи щорічно звітує на загальношкільній конференції про свою

роботу.

 

ІV. СТВОРЕННЯ, СТРУКТУРА І КЕРІВНІ ОРГАНИ РАДИ

ШКОЛИ

 1. 1.Рада створюється за рішенням загальношкільної конференції, яка
  проводиться за участю педагогів, учнів, батьків, громадськості.
 2. 2.Члени ради обираються на конференції загальним голосуванням
  простою більшістю голосів. Кількість членів ради визначає конференція (від 9
  до 31 членів).
 3. 3.До складу ради обираються пропорційно представники від педагогів,
  учнів (школи ІІ-ІІІ ступені), батьків, громадськості.
 4. 4.Термін повноваження визначається конференцією, але не може
  перевищувати 5 років.
 5. 5.Кожні два роки рада школи оновлюється на третину її членів.
 6. 6.Рада школи на установчому засіданні обирає голову ради,
  його заступника, секретаря. Затверджує Положення про раду, затверджує план
  роботи на рік.
 7. 7.У період між конференціями рада школи проводить засідання, які
  відбуваються не рідше одного разу на три місяці,
 8. 8.Засідання ради призначає і проводить її голова, а за його тимчасової
  відсутності - заступник. Засідання ради школи можуть проводитись також на
  вимогу третини і більше її членів.
 9. 9.З метою сприяння ефективності діяльності ради школи до проведення
  засідань можуть залучатися (за їх згодою) представники школи, інших закладів
  освіти різних рівнів акредитації, а також підприємств, установ, закладів,
  громадських організацій, окремі громадяни.

 

10. Рішення ради школи, прийняте на її засіданні, вважається дійсним,
якщо участь у її засіданні взяли не менше двох третин її членів, що мають
право голосу. Рішення ради протоколюються.

11. Рішення, прийняте у встановленому порядку, є обов'язковим для
виконання членами НВП.

12. Рішення ради школи, що не суперечать чинному законодавству, а
також нормативним актам у галузі освіти, прийняті достатньою кількістю

голосів та в межах повноважень ради, обов'язкові для розгляду адміністрацією школи та управлінням освіти.

 

V. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ РАДИ СЗОШ № 22

1 .Члени ради С30Ш № 22 мають право :

• звертатися до органів управління освіти, адміністрації школи, педради з надання інформації про діяльність школи ;

• за погодженням з директором школи брати участь у засіданнях педагогічної ради, органів учнівського та батьківського самоврядування з правом дорадчого голосу;

• звертатись за рішенням ради до управління освіти, органів місцевого самоврядування, установ, організацій, адміністрації школи ;

• ініціювати скликання позачергового засідання ради школи ;

• брати участь в обговоренні будь-якого питання порядку денного засідання, вносити пропозиції до порядку денного та проекту рішення ради ;

• голосування щодо вирішення питань порядку денного засідання ради школи з квотою одна особа - один голос ;

• вільно виходити зі складу членів ради за власним бажанням ;

• оприлюднювати, в т.ч. через засоби масової інформації, питання діяльності ради школи.

2. Голова ради школи :

• керує роботою ради школи ;

• відповідає перед конференцією школи за ефективну діяльність ради ;

• визначає функціональні обов'язки заступника, секретаря ради ;

• розподіляє обов'язки між членами ради ;

• бере участь у підготовці і проведенні конференції школи ;

• виносить на обговорення ради школи питання в позачерговому порядку;

• підписує протоколи засідань та інші документи ради ;

• одноосібно представляє раду школи в установах та організаціях з питань, віднесених до повноважень ради.

                         „ЗАТВЕРДЖЕНО”

на засіданні ради школи (прот. № 01 від 12.02.07)

Голова ради школи______________ Л.М.Зайко

 

 

 

Корисні посилання

  Компания Дикий Сад

Дякуємо
колективу фірми "Дикий Сад" та особисто
Ігорю Францовичу Голубарю

за надані технічні можливості та доступ до мережі Інтернет.

Успіхів Вам та процвітання!


upr osv_myk

Управління освіти Миколаївської міської ради


min osvity_new

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Статистика
mod_jvcountermod_jvcountermod_jvcountermod_jvcountermod_jvcountermod_jvcountermod_jvcountermod_jvcounter
119
1353
3118
26402
1563538
54.159.85.193
10
0
10
Громадська приймальня

Шановні користувачі сайту,

свої звернення, скарги та пропозиції можна надсилати за адресою

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Просимо залишати свої координати для зворотного зв'язку

instagram takipçi hilesi hacklink satış wso shell wordpress free themes kalça büyültme webr00t shell elektronik sigara Google