imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage
gerb
65 років рідній школі
МИКОЛАЇВСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА
І-ІІІ СТУПЕНІВ ШКОЛА № 22
З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ З 1 КЛАСУ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Ukrainian Belarusian Bulgarian Czech Dutch English French German Italian Polish Russian Slovak Slovenian Spanish Turkish
flag

Гімн школи №22

Слова Первової М. М.

Музика Жадік С. М.

 

May school 22 be our glory,

Clear concience, desire and sense.

The school has 50 years of chronicle

And these are your marvelous days.

My school, my delight and my fire,

You spread fame and pride in the world

You are famous for brilliant students,

For skilful and talented work.

Приспів

God bless you, school

God bless you, school

Please, live in peace forever.

And we shall always recollect

The greatest lessons given there.

Меню сайту
Блоги вчителів
Запрошуємо до діалогу
Охорона праці
Нормативна база
Енциклопедія безпеки
Абетка безпеки для дітей
Предметні кафедри
кафедра іноземних мов
портфоліо кафедри
новини кафедри
корисні посилання
нормативні документи кафедри
лінгвістична надія школи
творчість наших учнів
кафедра суспільних дисциплін
портфоліо кафедри
з досвіду роботи вчителів
інформація для учнів
міжпредметні зв'язки
правова сторінка
кафедра природничо-математичних дисциплін
портфоліо кафедри
нормативні документи кафедри
корисні посилання
Творчість наших учнів
Корисні поради
кафедра початкової освіти
портфоліо кафедри
портфоліо вчителів
корисні посилання
Нормативні документи кафедри
Дитячі та професійні конкурси
Оголошення
Новини кафедри
кафедра української філології
портфоліо кафедри
з досвіду роботи вчителів кафедри
я знаю силу слова
нормативні документи
на допомогу вчителю
щоденник кафедри
олІмпіади та творчі конкурси
новини кафедри
кафедра фізичної культури та технологій
портфоліо кафедри
корисні посилання
нормативно-правове забезпечення
на допомогу вчителю
спортивна фотогалерея
Олімпійський урок
"Нумо, хлопці!"
відеоматеріали
кафедральний вісник
Обдарована дитина
ШНТУ
Відкриття ШНТУ 2012
Олімпіади
Творчі конкурси
Шкільні друковані видання
Методичні вісники
Велика дитяча газета
Джерельце
Шкільна газета
Газета Старт
Шкільні проекти
Фотогалерея
Шкільний калейдоскоп
Екологічна агітбригада 2012
За честь школи
Учнівське самоврядування
Випускні вечори
Випуск 2012
Випуск 2013
Благодійність
Благодійна акція Four paws
Благодійна акція 2012
Благодійний концерт 2014
Сезонні свята
Колядування
Мартеница
Новорічна казка 2012
Осінній бал 2012
8 Березня 2013
Акції
Гурток Victoria Dance
Закладання саду Матері
Вибори Прем'єр-Міністра школи 2014
Гала-концерт 2014
День рідної мови 2014
Наш сад
1 вересня
1 вересня 2013
1 вересня 2014
ДЮП
ДЮП 2013
Чернобыль
Чернобыль 2013
Відеогалерея
Сервіс
Пошук статті
Google
Блоги вчителів
Конкурси
Вільне опитування

ППД

Округ Галина

 1


Округ

Галина Миколаївна

вчитель англійської мови вищої категорії, 

вчитель-методист 

 

1.Інформація про автора  

Прізвище, імя, по батькові:

ОКРУГ ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА

Рік народження: 1957

Фах: учитель англійської мови

Звання, нагороди: звання «учитель – методист», Відмінник Народної Освіти, грамоти управління освіти виконкому Миколаївської міської ради, грамота Міністерства освіти і науки України, 3-разовий регіональний переможець, національний переможець Українсько-Американської програми «Премії за досягнення в викладанні англійської мови», стажування в США, в Державному університеті м. Боузмен, Монтана, 2005р.,виступ на міжнародній конференції в Державному університеті м. Чіко, Каліфорнія, 2005р., півфіналіст програми «Партнерство в Україні», 2004р., виступ на регіональної конференції, організованої Британськими Радами в Одесі, 2002р.

Педагогічний стаж: 24р.

Посада: вчитель англійської мови вищої категорії, вчитель – методист.

Адреса досвіду: Миколаївська спеціалізована І-ІІІ ступенів школа № 22 з поглибленим вивченням англійської мови з 1-го класу.

2.Інформація про досвід

Тема: Використання інноваційних технологій при вивченні іноземної мови та для розвитку творчих здібностей учнів

Ким і коли вивчався досвід: заступником директора з навчально-виховної роботи Мечет К.О. – 2009-2010н.р.

Ідея досвіду: Використання інноваційних технологій при вивченні англійської мови, організація вирішення проблем комунікації в процесі групової взаємодії, враховуючи її позитивний вплив на зміни в особистості та на розвиток творчих здібностей учнів.

Мета: Навчити дітей займати активну та ініціативну позицію в навчальній діяльності, не тільки «засвоювати» запропонований викладачем (програмою,підручником, посібником) матеріал,а пізнавати світ шляхом активного діалогу з ним (світом), самому шукати відповіді, а не зупинятися на тому, що вже знайдено.

Короткий зміст: Інноваційність є однією з домінуючих тенденцій розвитку людства. З урахуванням цього нова освітня парадигма вибудовується на засадах збереження й розвитку творчої потенції людини, її спрямованості на самовизначення, стабільно активної життєдіяльності у змінних соціальних умовах, готовності до сприймання та розв’язання нових завдань. Основна функція інноваційного навчання – це не стільки підготовка до життя, скільки безпосереднє включення у сам життєвий процес, що можна здійснити лише за умов оволодіння прийомами саморозвитку та самоосвіти. Інноваційне навчання допомагає людині вчитися у будь-якій ситуації. В основі моделі інноваційного навчання – спільна діяльність студентів і викладача у формі діалогу, міжособистісних взаємодій та інтенсивного занурення.

Актуальність досвіду полягає в тому, що використання інноваційних технологій виконує вирішальну роль в реалізації практичної мети навчання іноземної мови та освіти в цілому. Нормативні та базові документи (Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, Концепція навчання іноземних мов у середній загальноосвітній 12-річній школі, навчальні програми з іноземних мов ) підкреслюють необхідність впровадження інноваційних технологій, які сприяють не тільки набуттю учнями необхідної системи знань, умінь та навичок, але й досягненню високого рівня їх розумового розвитку, формуванню в них здатності до самостійного оволодіння знаннями шляхом власної творчої діяльності, розвивають інтерес до навчальної праці, забезпечують ґрунтовні результати навчання.

Вибір саме такої теми педагогічного досвіду був зумовлений тим, що кожен педагог в наш час відчуває необхідність використання інноваційного підходу до навчання. Особливо нагальною проблема використання елементів інноваційних технологій стає для вчителів іноземних мов, бо мета їхньої роботи – розвиток в учнів комунікативної компетентності, яка формується в процесі активної взаємодії учнів не тільки з вчителем, а й з іншими учнями.

 Це вимагає пошуку нових підходів до навчання та форм роботи під час проведення навчальних занять. Існує велика кількість інноваційних технологій, які успішно застосовуються у школах України. Використання цих технологій або їх елементів допомагає підвищувати мотивацію до опанування навчальним матеріалом та зацікавлює ним учнів, робить процес навчання інтенсивнішим, формує в учнів ініціативність, толерантність, самостійність, уміння висловлювати свою точку зору та відстоювати її.

Автор досвіду найбільш широко використовує елементи технології проблемного навчання, технології розвитку критичного мислення, ігрові, інтерактивні технології. Мета технології проблемного навчання – засвоєння способів самостійної діяльності, розвиток пізнавальних і творчих здібностей. Під час впровадження проблемного навчання використовуються різноманітні методичні прийоми для створення проблемних ситуацій: вчитель підводить учнів до суперечності й пропонує їм самостійно знайти спосіб ЇЇ вирішення, викладає різні точки зору з одного й того ж питання, спонукає учнів робити порівняння, узагальнення, висновки з ситуації, співставляти факти, ставити конкретні запитання та ін. Творчі завершення розповідей, головоломки, кросворди, методика KWL (знати, хотіти дізнатися, дізнатися) допомагають досягти успіху.

Основні характеристики технології критичного мислення – самостійність, постановка проблеми, прийняття рішення, чітка аргументованість, соціальність. Дебати, дискусії, інтерв’ю, провокаційні питання, робота у великих та малих групах, cамооцінювання роботи, проведення круглого столу розвивають внутрішню мотивацію до цілеспрямованого навчання, підтримують пізнавальну активність учнів, розвивають критичний спосіб мислення.

Ігрові технології навчання – ефективний засіб її активізації, під час використання якої легше долаються труднощі, перешкоди, психологічні бар’єри. Гра – мотиваційна за своєю природою, багатофункціональна. На уроках з 1 по 11 клас використовуються різні види навчальних ігор: імітаційні, рольові, сюжетні, ігри-змагання та ін. Ігри та драматизація мають на меті, крім засвоєння навчального матеріалу, вмінь та навичок, ще і надання учневі можливості самовизначитися, розвивати свої творчі здібності. Яскравий приклад тому – постановка пяти вистав драматичним гуртком «Глобус». Використання на уроках елементів інноваційних технологій з Американського досвіду, набутого під час стажування у Державному Університеті штату Монтана та спільної роботи з Американською колегою Lee Kyko під час її візиту до школи 22 допомагають формувати самооцінку й самоповагу, вчать учнів самостійно міркувати. Серед видів роботи, що використовуються: робота з мультимедіа, створення презентацій, використання проектної технології. Вчителем культивується толерантне відношення до кожного учня,створення демократичного клімату в класі, виховання патріота своєї Батьківщини.

Експертна оцінка: Педагогічне стимулювання розвитку творчих здібностей на практиці відбувається за умов зміни уявлень про характер стосунків між учителем та учнем, утвердження стилю довіри, співробітництва та співтворчості. Цьому сприяє віра вчителя у творчий потенціал, здібності та можливості учня, урахування індивідуальних психічних та інтелектуальних особливостей кожного вихованця, опора на прагнення учня самовиразитися і самореалізуватися серед інших особистостей як індивідуальність. Для цього учитель створює доброзичливу атмосферу на уроках, дає дитині можливість висловлювати власні думки без оцінних суджень, забезпечує плюралізм думок і суджень, толерантність до поглядів інших під час творчої діяльності та оцінки її результату, дає кожному учню право на помилку.

Використання ППД вчителя дасть змогу розвивати кожну дитину як неповторну індивідуальність, формувати в учнів творчий потенціал, прагнення до самостійної пізнавальної діяльності, вміння ставити і вирішувати нові проблеми.

Схвалено (ким, коли):

Заходи щодо розповсюдження досвіду:

1. Виступ на методичному об єднанні кафедри іноземної філології – березень 2010р.

2. Виступ на педраді, висвяченій використанню елементів інноваційних технологій з презентацією власного педагогічного досвіду – квітень 2010р.

3. Проведення семінарів - практикумів для вчителів міста та області (курси підвищення кваліфікації при МОІППО) – жовтень 2009 - травень 2010.

4. Демонстрація відкритого уроку для вчителів міста та області 15.03.10

5. Допомога учням 9-11 кл. при підготовці науково-дослідницьких робіт з англійської мови до обласного конкурсу-захисту.

 

Корисні посилання

  Компания Дикий Сад

Дякуємо
колективу фірми "Дикий Сад" та особисто
Ігорю Францовичу Голубарю

за надані технічні можливості та доступ до мережі Інтернет.

Успіхів Вам та процвітання!


upr osv_myk

Управління освіти Миколаївської міської ради


min osvity_new

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Статистика
mod_jvcountermod_jvcountermod_jvcountermod_jvcountermod_jvcountermod_jvcountermod_jvcountermod_jvcounter
687
1128
4168
1815
2617264
3.236.97.49
17
0
17
Громадська приймальня

Шановні користувачі сайту,

свої звернення, скарги та пропозиції можна надсилати за адресою

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Просимо залишати свої координати для зворотного зв'язку